Sorun:

“One or more rules cannot be uploaded to Microsoft Exchange and have been deactivated. This could be because some of the parameters are not supported, or there is insufficient space to store all of your rules.”

“One or more rules could not be uploaded to Exchange server and have been deactivated. This could be because some of the parameters are not supported or there is insufficient space to store all of your rules.”

Outlook uygulamasında ve Outlook on the Web (Outlook Web App – OWA) üzerinde kullanılan kurallar (inbox rules), yapılandırıldıkları mailbox’lar üzerinde belli bir yer kaplar. Exchange’de bu kuralların sayısına dair bir kısıtlama olmamakla birlikte, her bir mailbox için bu kuralların toplam boyutu 256 KB‘ı geçemez ve ayarlanabilir limit 32 KB – 256 KB aralığındadır. Şayet bir kullanıcı, yeni bir kural oluşturmaya veya var olan kurallarını güncellemeye çalışırken yukarıda belirttiğim hatalar ile karşılaşıyorsa, bu limite takılıyor demektir.

One or more rules cannot be uploaded to Microsoft Exchange and have been deactivated
Resim-1: “One or more rules cannot be uploaded to Microsoft Exchange and have been deactivated.”

Çözüm:

1. Windows PowerShell’i açıp yetkili bir hesap ile Exchange Online’a bağlanın. Detaylar için şu makaledeki yönergeleri izleyebilirsiniz: “Connect to Exchange Online PowerShell”

2. İlgili mailbox’ın mevcut kural kotasını görmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-Mailbox -Identity "mailbox"| fl DisplayName, RulesQuota

3. Tanımlı limit 265 KB’ın altında ise, 256 KB’a artırmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

Set-Mailbox -Identity "mailbox"-RulesQuota "256 KB"

Aşağıda RulesQuota’sı 64 KB olan Nuck Chorris kullanıcısının kotasını 256 KB’a yükseltmek için çalıştırılan komutları örnek olarak görebilirsiniz:

PowerShell rulesquota
Resim-2: PowerShell ile RulesQuota yönetimi

Eğer bir kullanıcı, kotası halihazırda izin verilen üst sınır olan 256 KB olmasına rağmen bu hatayla karşılaşıyorsa, bu durumda aşağıdaki yöntemlerin tercih edilmesi gerekecektir:

  • Eski, gereksiz, kullanılmayan kuralları silmek.
  • Mevcut kuralların adlarını, daha az karakter içerecek şekilde değiştirmek.
  • Benzer kuralları, teknik olarak mümkünse ve çakışmaya sebebiyet vermeyecekse, tek kuralda bir araya getirmek.

Genellikle kural kotasının aşıldığı durumlarda başvurulan bu yöntem, herhangi bir sebeple ihtiyaç duyulması halinde kural kotasının sınırlandırılması için de kullanılabilir. Bu şekilde ister kotanın artırılması ister azaltılması için olsun, bir organizasyondaki herkes için toplu olarak işlem yapmak isterseniz, aşağıdaki cmdlet’ten faydalanabilirsiniz:

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails UserMailbox -ResultSize Unlimited |
Set-Mailbox -RulesQuota "32 KB ile 256 KB arası uygun değer"

Notlar

  • Yapılan değişikliklerin geçerli olması 2 saati bulabilir.
  • Exchange Online için ilettiğim bu adımlar, Microsoft Exchange Server 2007 ve sonrasının kullanıldığı lokal ortamlar için de geçerlidir ve Exchange Administrator’lar tarafından, Exchange Management Shell üzerinden uygulanabilir.
  • Microsoft Exchange 2003’te söz konusu kural kota limiti 32 KB’tır ve değiştirilemez.

Referanslar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir