Exchange Online: İşten Ayrılan Kullanıcılar İçin Otomatik Yanıtlar ve NDR

Artık organizasyonunuzda bulunmayan, hesabı silinmiş kullanıcılara ait adreslere email gönderildiği zaman, Office 365 (Exchange Online) tarafından ilgili göndericiye otomatik olarak bir NDR (non-delivery report) iletilir. Belli durumlarda bu NDR’ları özelleştirmek veya otomatik yanıtlar kullanmak isteyebilirsiniz…

Teams: Zamanlanmış Toplantı Oluştururken Özel (Private) Kanallar Seçilemiyor

Teams ile zamanlanmış bir toplantı (meeting) oluştururken, bunu Teams’teki bir kanalı (channel) seçerek yapabilirsiniz; ancak özel kanallar (private channel) bu amaç için kullanılamaz. Bununla birlikte, özel kanallarda da mevcut olan “Meet Now” özelliğini kullanarak basit ve yer yer başvurmak isteyebileceğiniz bir “workaround” uygulayabilirsiniz.

Microsoft Teams: Kullanılmayan Ekiplerin “Expiration Policy” ile Yönetimi

“Office 365 group expiration policy”leri, Teams üzerinde kullanılmayan, âtıl kalan ekiplerin otomatik olarak tespit edilip silinmesi için kullanılabilir. Belli bir süre boyunca herhangi bir aktivite gerçekleşmemiş ekiplerin bu şekilde ve belirtilen süre sonunda otomatik silinmesini sağlayabilirsiniz.