Microsoft Teams: Kullanılmayan Ekiplerin “Expiration Policy” ile Yönetimi

“Office 365 group expiration policy”leri, Teams üzerinde kullanılmayan, âtıl kalan ekiplerin otomatik olarak tespit edilip silinmesi için kullanılabilir. Belli bir süre boyunca herhangi bir aktivite gerçekleşmemiş ekiplerin bu şekilde ve belirtilen süre sonunda otomatik silinmesini sağlayabilirsiniz.