Exchange Online: İşten Ayrılan Kullanıcılar İçin Otomatik Yanıtlar ve NDR

Artık organizasyonunuzda bulunmayan, hesabı silinmiş kullanıcılara ait adreslere email gönderildiği zaman, Office 365 (Exchange Online) tarafından ilgili göndericiye otomatik olarak bir NDR (non-delivery report) iletilir. Belli durumlarda bu NDR’ları özelleştirmek veya otomatik yanıtlar kullanmak isteyebilirsiniz…

Teams: Zamanlanmış Toplantı Oluştururken Özel (Private) Kanallar Seçilemiyor

Teams ile zamanlanmış bir toplantı (meeting) oluştururken, bunu Teams’teki bir kanalı (channel) seçerek yapabilirsiniz; ancak özel kanallar (private channel) bu amaç için kullanılamaz. Bununla birlikte, özel kanallarda da mevcut olan “Meet Now” özelliğini kullanarak basit ve yer yer başvurmak isteyebileceğiniz bir “workaround” uygulayabilirsiniz.

Paylaşılan Posta Kutularını (Shared Mailbox) Outlook Üzerinde Normal Hesap Olarak Ekleme

Outlook’taki bazı özellikler, yalnızca normal şekilde kullanıcı adı ve parolası ile eklenen hesaplar için geçerli ve kullanılabilir durumdadır: İmzalar, otomatik yanıtlar (out-of-office), gelen kutusu kuralları gibi. Eğer bir shared mailbox üzerinde gerekli yetkilere sahipseniz, o shared mailbox’ı ayrı ve normal bir hesap olarak Outlook’a ekleyebilmeniz ve bu sayede bahsedilen Outlook özelliklerini kullandırabilmeniz mümkün.